Portret filozoficzny
Josepha Ratzingera

Pionierskie studium francuskiego tomisty bp. Bernarda Tissier de Mallerais to synteza filozoficznych korzeni teologii Josepha Ratzingera z naciskiem na relację między wiarą a rozumem. Jednym z głównych punktów analizy jest pojęcie hermeneutyki ciągłości.

Zobacz więcej

Biała Armia

Po raz pierwszy w Polsce ukazuje się drukiem Biała Armia generała Antona Denikina – legendarnego przywódcy ruchu białych w Rosji ogarniętej bolszewicką rewolucją. Prezentowana książka to tłumaczenie wersji emigracyjnej, wydanej w Londynie i przez samego autora dostosowanej do potrzeb zagranicznych czytelników. Biała Armia to zapis heroicznych zmagań pierwszych rosyjskich ochotników, którzy w siarczystym mrozie stawiali czoła kilkukrotnie większym siłom sowieckim.

Na kartach książki obserwujemy, jak rozwijała się Armia Ochotnicza, balansując pomiędzy bohaterstwem niewielu a strachem i obojętnością większości. To właśnie ta armia szukała sojuszników w państwach ententy oraz w nowonarodzonej Polsce pod rządami marszałka Józefa Piłsudskiego, o czym również przeczytamy w Białej Armii...

Zobacz więcej

Loading...