Informacje o nas

Nasza działalność wydawnicza skoncentrowana jest na literaturze naukowej i popularno-naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku europejskiej szkoły filozoficznej w nurcie św. Tomasza z Akwinu.  Aktywność wydawnicza DeReggio obejmuje także bajki edukacyjne dla dzieci, ukierunkowane m.in. na artykułowanie najmłodszym podstawowych zasad logicznych. Obecnie jesteśmy także w trakcie realizacji nowatorskiej na polskim rynku serii przedstawiającej żywoty Świętych w formie tradycyjnych komiksów.