• Obecnie brak na stanie

Świat uczuć u świętego Tomasza z Akwinu

25,00 zł

Autor: Justyna Fiołek 

Tytuł: Świat uczuć u świętego Tomasza z Akwinu

Wydawnictwo: DeReggio Sp. z o.o.

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2018

Oprawa: miękka, klejona

Liczba stron: 128

ISBN: 978-83-949851-4-1

Książka szczególnie polecana na czasy współczesne, podejmująca temat właściwej roli uczuć w życiu praktycznym i moralnym człowieka.

Obecnie brak na stanie

 
Lektura zaledwie kilku stron książki pozwala przekonać się, że temat został przez autorkę ujęty w sposób nad wyraz świeży, uwzględniający praktyczne zastosowania.
Młoda badaczka dokonuje syntezy zagadnienia uczuć w myśli św. Tomasza z Akwinu, od ich rodowodu po skuteczne wykorzystanie w porządku moralnym.

„Święty Tomasz sprzeciwiał się poglądom, według których między uczuciami a cnotami istnieje sprzeczność. Cnota nie opiera się na zimnej bezuczuciowości i surowości charakteru. Celem nabycia cnót nie jest w żadnym razie wyniszczenie uczuciowości, ponieważ to brak uczuć Akwinata określa za Arystotelesem jako wadę przeciwną umiarkowaniu. Insensibilitas, czyli bezuczuciowość lub niewrażliwość sprzeciwia się naturze, dzięki której wszystko to, co jest czynnością konieczną do życia cechuje odczuwana przy tym przyjemność. Błędem byłoby więc mniemanie, że aby żyć cnotliwie należy się całkowicie wyzbyć przyjemności.”
(fragment z książki)

Całość pracy zwieńcza trafnie dobrana tabela, doskonale podsumowująca rodowód poszczególnych uczuć i ich związek z konkretnymi cnotami. 

Nowy
Loading...